236-1046

לוט של מעטפות יום הופעת הבול שנשלחו בפועל, ישראל, שנות ה50-60

Lot of first day covers, which were actually mailed, Israel, 1950's-60's

Start Price: $50 Sold for: $50