236-1048

לוט של מעטפות, אירועים מיוחדים חותמות מיוחדות, ישראל, שנות ה50-60

Lot of envelopes, special events, special postmarks, Israel, 1950's-60's

Start Price: $50