236-1050

אות בונים חופשיים, "הלשכה הגדולה למדינת ישראל, ירושלים" The great Lodge of the State of Israel for Jerusalem

Freemasonry badge, The great Lodge of the State of Israel for Jerusalem

Start Price: $25 Sold for: $45