236-1051

שמונה סיכות-סמלים, ארץ ישראל שנות ה30-40: יריד המזרח, 1936, יריד המזרח נוסף, ז'בוטינסקי, ביאליק (2), בית"ר, היכל הגרדום, דב גרונה וקק"ל

Eight pins-badges, Eretz Israel, 1930's-40's, Yarid HaMizrach 1936, another Yarid HaMizrach, Jabotinsky, Bialik (2), Betar, Heichal HaGardom, Dov Gruer and JNF

Start Price: $60 Sold for: $60