236-1054

שבעה סמלי בד וכו', תחרויות כדורגל קבוצות שונות: F.C. Bayern-Muenchen, Liverpool F.C. ושלושה נוספים

Seven cloth badges etc., competitions, soccer various teams: ,F.C. Bayern Muenchen, Liverpool F.C, and three others

Start Price: $40