236-1055

כנפי טייס , כסף, צה"ל, שנות ה50

Silver aviator badge, IDF, 1950's

Start Price: $90