236-1057

שלושים וחמש סיכות-סמלים ישראל, שנות ה40 עד שנות ה80

Thirty five pins-badges, Israel, 1940's till 1980's

Start Price: $150