236-1058

סמל סיכת כובע, עם הטבעת אניית מפרש על הסמל חריטה: "לרותי-קפריסין-בני"

Beret badge, with sailing ship imprint, engraved on the badge engraved: "Leruti-Kafrisin-Beny"

Start Price: $60