236-1060

מדליה שניתנה ע"י צבא דרום לבנון זמן מלחמת לבנון הראשונה יחד עם אלבום צילומי צה"ל וצבא דרום לבנון

Medal awarded by the South Lebanese Army, 1982 Lebanon War, together with an IDF and SLA photo album

Start Price: $120 Sold for: $120