236-1062

אות צבא ברית המועצות, מלחמת העולם השניה 1943, מסדר הנס האדום של חיילים לוחמים Order of the red Banner 1943, מס 253247

Soviet Union military decoration, WWII 1943, Order of the Red Banner 1943, no. 253247

Start Price: $300