236-1064

קופסת קישוט, ישראל, שנות ה50 עם ציור גמלים מעל וכיתוב "ישראל" על התחתית

Decorative box, Israel, 1950's, painted camels on top, inscribed "Israel" on the bottom

Start Price: $25