236-1065

פיגורה מעץ זית מגולף, אישה עם תינוק, חתום
ש.ה. S.H

Carved olive wood figurine, woman with infant, signedS.H.

Start Price: $60 Sold for: $60