236-1067

שמונה פיגורות בד וחוטי ברזל תוצ' פיזנטי ויצרנים אחרים, כולל: חסיד, הדלקת נרות שבת, ושבע דמויות ערבים ובדוים (פגמים)

Eight cloth and wire figurines, Pizanti and other manufacturers, comprises: Chassid, lighting of the Shabbat candles and seven Arab and Bedouin figures (damages)

Start Price: $100 Sold for: $100