236-1068

קומקום שורק "שבדי", אלומיניום תוצ מאיבו, תל אביב, שנות ה60 (חדש, לא היה בשימוש, באריזה מקורית)

Swedish whistling kettle, aluminum, Maibo, Tel Aviv, 1960's (new, never used, in its original box)

Start Price: $25 Sold for: $25