236-1069

מחזיק פנקס עם לוחית כסף חרוט "ליום הבר מצווה יונה 24.12.38 דוד עם פנקס קטן, יומן המלחמה 1940-1942

Notepad holder with an engraved silver disc "L'Yom HaBar Mitzva Yona 24.12.38 David with a small notepad, war journal 1940-42

Start Price: $150