236-1070

פיגורת עץ ובד, חתן וכלה חסידים, חתום
Frank Meisler

Figurine, made of wood and cloth, Chassidic bride and groom, signedFrank Meisler

Start Price: $50