236-1071

תרמיל פגז עם עבודת ריקוע מראה קבר רחל והקדשה משנת תשט"ז 1956

Hammered shell casing, showing Rachel's tomb and a dedication from 5797 1956

Start Price: $180