236-1076

קופסת עץ זית חרוט, צורת חבית קסת דיו, חסרה הזכוכית, ישראל, שנות ה40-50

Engraved olive wood box, inkpot shaped, missing glass, Israel, 1940's-50's

Start Price: $40