236-1078

קסת דיו, בקופסת עץ זית, עם כיתוב על המכסה "ירושלים", תחילת המאה ה20

Ink well in an olive wood box, inscribed on the lid "Jerusalem", early 20th c.

Start Price: $60 Sold for: $65