236-1080

בחוצות ירושלם, 8 מס"ה 10 צלליות סט גלויות במארז המקורי, 1933 (מצב מינט)
גור אריה מאיר, בצלאל ירושלם

B'Chutzot Yerushalaim, 8 of 10, Tzlilut, set of postcards in their original box, 1933 (mint condition)Gur Arieh Meir

Start Price: $70