236-1081

קופסת סיגריות, בצלאל ירושלם פח עם הדפסה: חלוצים ופירות הארץ, ארץ ישראל, שנות ה30

Cigarette case, Bezalel, Jerusalem, tin with print: Chalutzim and fruit of the land, Eretz Israel, 1930's

Start Price: $150 Sold for: $325