236-1084

צמיד כסף עם 5 לוחיות, מראות א"י

Silver bracelet with five discs, Eretz Israel sceneries

Start Price: $40 Sold for: $60