236-1086

שלושה תליוני כסף, צורת מזוזות

Three silver pendants in the shape of Mezuzahs

Start Price: $40 Sold for: $45