236-1087

סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד תימנית, ישראל, שנות ה50

Silver filigree pin, hand crafted Yemeni work, Israel, 1950's

Start Price: $40