236-1090

סיכת כסף 925, עם תבליט מנורה ירושלים Israel

Silver 925 pin, embossed with a Menorah, Jerusalem, Israel

Start Price: $50