236-1091

סיכת כסף פיליגרן, עבודת יד אומן תימנית, ישראל, שנות ה50

Silver filigree pin, Yemeni artisan work, Israel, 1950's

Start Price: $40 Sold for: $40