236-1100

כלי קרמיקה ארמני, ירושלים שנות ה80, עם ציור אניה, חתום

Armenian pottery vessel, Jerusalem, 1980's, painted with an image of a ship, signed

Start Price: $50