236-1102

כוס קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה20, לא חתום, ידית חסרה, סדנת משפ' קרקשיאן

Armenian pottery cup, Eretz Israel, 1920's, unmarked, missing handle, Karakashian family workshop

Start Price: $50