236-1104

כד קרמיקה ארמנית, ארץ ישראל שנות ה30, חתום מרי בליאן, חסרה ידית

Armenian pottery jug, Eretz Israel, 1030's, signed Marie Balian, missing handle

Start Price: $50