236-1106

צלחת קרמיקה ארמנית, חתומה עם כיתוב נוסף Rivoh Tel-Aviv

Armenian pottery plate, marked with additional inscription Rivoh Tel-Aviv

Start Price: $50