236-1118

אגרטל תולה צורת נאד מים, קרמיקה ארמנית ירושלים, שנות ה70, לא חתום

hanging vase shaped like Water skin, Armenian pottery, Jerusalem, 1970's, unmarked

Start Price: $40