236-1120

נטלה נחושת, תוצ אופנהיים ישראל, חתום

Copper washing cup, Oppenheim, Israel, marked

Start Price: $25