236-1123

פמוט ברונזה 4 קנים, תוצ' פל-בל ישראל, שנות ה50

Bronze candelabra, 4 arms, Pal-Bell, Israel, 1950's

Start Price: $40 Sold for: $40