236-1124

משקולת נייר תוצ' הדני, ישראל עם כיתוב בעברית עתיקה: "ירושלם", ברונזה מצופה כסף

Silver plated bronze paperweight, Hadani, Israel, inscribed in ancient Hebrew "Yerushalem"

Start Price: $25 Sold for: $30