236-1441

הגדה של פסח עם ציורים, הלכות מנהגים והסברים מאת הרב דוד בבבאני, עברית-ספרדית, Hagada de Pesaj Illust. Rada, Castellano-Hebreo, Bogota-Columbia, 1960 עם הקדשה חתומה של המחבר (כתמים)

Passover Haggada, with explanations by Rav david Babani, Hagada de Pesaj Illust. Rada, Castellano-Hebreo, Bogota-Columbia, 1960

Start Price: $80