237-004

קופסה עשויה פליז וזכוכית דמויית אלבסטר תוצ Tiffany Studios, ניו יורק, חתום

Brass and glass box, alabaster like, Tiffany Studios, New York, marked

Start Price: $300