237-006

מגש עתיק מצופה כסף, המאות ה17-18, עם עבודת ריקוע מראה זאוס בשמיים ונפטון עם אפרודיטה בים

Antique silver plated tray, 17th-18th c., with a hammered image of Zeus in the sky and Neptune with Aphrodite in the ocean

Start Price: $375 Sold for: $375