237-010

קופסה קטנה, פליז מוזהב ואגאט מלוטש

Small box, gilt brass and cut agate

Start Price: $375