237-014

פיגורת ברונזה, ראש ילד עם עלי דפנה חתום 1908, עם הקדשה על הבסיס
J. Dampf

Bronze figurine, boy's head with bay leaves, marked 1908, with a dedication on the baseJ. Dampf

Start Price: $1200