237-017

פיגורת לפיס מגולף, ילד עם מיקרופון הכובע והמיקרופון מזהב

Carved lapis lazuli figurine, boy with microphone, hat and microphone made of gold

Start Price: $400