237-036

סט תכשיטי כסף משובצים כ"א ברובי טיפה וספירים לבנים (נקודות), כולל: זוג עגילים, ותליון, כ"א עם שני רובינים וטבעת רובי אחד

Set of silver jewelry, each set with a teardrop ruby and white sapphires (dots), comprises: pair of earrings, pendant, each set with two rubies, and a ring set with one ruby

Start Price: $150 Sold for: $150