237-038

סט תכשיטי כסף משובצים באמטיסטים (6 כ"א), וספירים לבנים (2-3 נק') כ"א

Set of silver jewelry set with amethysts (6 each) and white sapphires (2-3 pts.) each

Start Price: $150 Sold for: $150