237-051

לוט כלי כסף הכולל: זוג כדי כסף800 קטנים, מגש סלסלת כסף 800 עם תבליט נגנים

Lot of silverware which comprises of: pair of small silver 800 jars, tray, silver 800 basket embossed with musicians

Start Price: $150 Sold for: $150