237-056

פומית לסיגריות, כסף פיליגרן עם חרוז ענבר

Cigarette holder, silver filigree with amber bead

Start Price: $90