237-059

12 סכיני פירות, כסף עם ידיות צדף

12 fruit knives, silver with mother of pearl handles

Start Price: $375