237-096

זוג מתפסי טלית, כסף 925, עבודת ריקוע יד אומן, חתום ביר

Pair of Tallit clasps, silver 925, artisan hammer work, hand marked

Start Price: $75 Sold for: $75