237-097

יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן ירושלים, תחילת המאה ה20 (פגם קל)

Torah pointer, silver with filigree, Jerusalem, early 20th c. (minor damage)

Start Price: $120 Sold for: $120