237-100

יד לספר תורה, כסף, אירופה המאה ה19, עם שרשרת

Silver Torah pointer, Europe, 19th c., with a chain

Start Price: $240