237-101

מדליה גדולה לפדיון הבן עם כיתוב: חמשה שקלים

Large medal for "Pidion HaBen", inscribed: Five Shekels

Start Price: $150