237-104

נטלת כוהנים, כסף, עם כיתוב

Silver "Kohanim" Natla, with inscription

Start Price: $550 Sold for: $550